kancelaria

Dzialalnosc Kancelarii rozpoczela sie w 2000 r.

Nasza misja jest Klient, zapewniamy profesjonalizm i dyspozycyjnosc. Towarzyszymy Klientowi we wszystkich fazach postepowania które go dotycza.

Dzieki wyselekcjonowanej grupie pracowników oraz stalym wspólpracownikom na terytorium kraju i w Europie, a w szczególnosci we Wloszech, swiadczymy pomoc prawna w szerokim zakresie spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekunczego, handlowego, upadlosciowego, ubezpieczen majatkowych, bankowego, pracy, wlasnosci intelektualnej i przemyslowej.

wlasciciel

Adam Piesiewicz

Czlonek Okregowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 1999 r., kontynuuje rodzinne tradycje prawnicze po ojcu adwokacie, biegla znajomosc jezyka wloskiego.

Wlasciciel Kancelarii a takze wspólwlasciciel i wspólnik zarzadzajacy Kancelarii „Piesiewicz i Wspólnicy” sp. jawna.

Po wieloletnich doswiadczenia zwiazanych z praca w sektorze bankowym jako ekspert i radca prawny; poczatkowo Powszechny Bank Kredytowy S.A, nastepnie Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A przeksztalcony w Bank Millenium S.A, ekspert w zakresie factoringu i obrocie wierzytelnosciami. W 2000 r. mianowany konsulem ds. prawnych w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, sprawuje piecze nad Wydzialem Prawnym tego Urzedu. Od 2004 r. kieruje dwoma kancelariami ktуrych pozostaje wlascicielem. Jest stalym konsultantem Wlosko- Polskiej Izby Handlowo Przemyslowej w Warszawie oraz Wloskiego Instytutu Handlu Zagranicznego (ICE) w Warszawie.

equipe

Kancelaria korzysta z pracowników wywodzacych sie ze srodowisk warszawskich uczelni prawniczych, w przewazajacej wiekszosci sa to radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

Tomasz Iwańczyk

Czlonek Okregowi Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2011 r.

Absolwent Wydzialu Prawa Uniwersytetu Kardynala Wyszynskiego w Warszawie. Po doswiadczeniach zebranych w kilku polskich firmach prawniczych, od 2008 r. pracuje w Kancelarii.

Odpowiada za zagadnienia procedury cywilnej oraz prawa miedzynarodowego prywatnego.

Orietta Lombardi

Absolwentka Wydzialu Ekonomii i Handlu Università degli Studi w Brescii, master w zakresie ecomanagmentu. Od 1999 r. pracuje jako konsultant z zakresie zarzadzania przedsiebiorstwami ; dla G.S May International, Asset Partners & Associati s.r.l, Aster-x sp.konsorcjalnej trzeciego sektora oraz innych wloskich spólek consultingowych. Jest konsultantem w zakresie kontroli zarzadzania, budgetingu i sprawozdawczosci finansowej a takze rewizji subwencjonowanych projektów finansowych (fundusze strukturalne UE/POR/FSE/ wloskie fundusze regionalne). Jaj dzialanie obejmowalo takze wdrazanie systemów jakosci UNI EN ISO 9000 i 14000 w przedsiebiorstwach wloskich.

W ramach Kancelarii odpowiada za relacje z instytucjami i klientami wloskimi oraz administracje Kancelarii