usługi prawne dla osób fizycznych

W ostatnich latach zdobyliśmy poważny zasób doświadczeń związanych ze stosowaniem prawa rodzinnego, w szczególności spraw związanych z opieką nad małoletnimi, przysposobieniami, separacjami i rozwodami, kuratelą i opieką, zabezpieczeniem praw osobowych i majątkowych także między parami roznych narodowości.

Od samego początku zajmujemy się sprawami odzyskiwania nieruchomości znacjonalizowanych w okresie powojennym na podstawie dekretów władz komunistycznych.

obsługa prawna spółek

Świadczymy obsługę prawną firmom średnim i małym, dostarczając im szeroki zakres usług we wszystkich fazach istnienia podmiotu gospodarczego, od rozpoczęcia działalności na terenie Polski - do jej ewentualnego zamknięcia. Wspieramy spółki w transakcjach handlowych dotyczacych sprzedaży przedsiebiorstw, ich wyodrebnionych zespołów skladników majątkowych i niemajątkowych, nieruchomości, maszyn i urządzeń.

Reprezentujemy klienta w postępowaniach o zaspokojenie wierzytelności handlowych, przygotowujemy raporty dotyczące kondycji finansowej potencjalnych kontrahentów. Świadczymy bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy, obsługę stosunków pracy pracowników i kadry zarządzającej, monitorowanie funkcjonowania wewnętrznych norm systemu pracy i weryfikowanie ich przydatności dla zarządzania przedsiębiorstwem.

Nasze usługi mogą mieć charakter stały przez co zmierzają do zapewnienia klientowi bezzwłocznej odpowiedzi na każdy problem natury prawnej, który może powstać w związku z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a mieszczący się w ustalonym zakresie obsługi.

Dzięki firmom współpracującym z Kancelarią jesteśmy w stanie zaproponować interesujące oferty inwestycyjne w sektorze budownictwa, przemysłu spożywczego, usług oraz promocji turystyki na terenie Polski i Włoch.

Wszystkie usługi i konsultacje świadczone są w języku angielskim i włoskim.